För skolor

Skolan har en viktig uppgift i att förbereda eleverna inför en allt mer komplex värld med stora globala utmaningar. Genom lek och skapande får barn och unga möjlighet att utforska sig själva, sina värderingar och sitt förhållande till omgivningen i samspel med andra. Att få öva och utveckla sin skapande förmåga är ett av målen i läroplanen både i förskolan och i grundskolan. Vi erbjuder både verksamhet inom Skapande skola och fortbildning för pedagoger.

SKAPANDE SKOLA - MÄNSKLIG HÅLLBARHET GENOM KULTURUPPLEVELSER

Inom ramen för Kulturrådets satsning Skapande skola erbjuder Tillitsverket flera koncept där kultur och hållbarhetsarbete möts på ett lekfullt sätt och riktar sig till barn från förskolan och upp till årskurs 9. Genom upplevelser av teaterlek, saga, bygglek, och målning får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och utforska den egna förmågan att vara skapande i samverkan med andra:

Barnen är aktiva deltagare, ena stunden mitt på scenen och nästa stund som jublande publik. Vi vill bjuda in till lek- och skapande upplevelser som knyter nya starka band mellan tanke, hjärta och handling. Varje koncept åldersanpassas för att möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Vi utvecklar gärna idéerna i samverkan med ansökande skola eller kommun. Nästa ansökningsomgång öppnar i början av 2020. 

ÄVENTYRSLEK I NATUREN

Ett spännande drama och äventyr som handlar om att gå samman, samarbeta och tillsammans övervinna det onda. Barnen får använda sin kreativitet, inlevelseförmåga och sitt mod! Det är ett teambuildande äventyr som visar att tillsammans är vi starka. En perfekt uppstart på läsåret.
Läs mer i Nacka Värmdöposten.

FÄRGERNAS MAGISKA VÄRLD

Världen är fylld av färdiga former och föreställningar men för att skapa det nya behöver vi söka oss bortom dem. Kasta oss ut i det okända! Genom att MÅLA med inlevelse mot färgerna istället för formen låter vi dem leda oss bort från det invanda och ut på ett hav av möjligheter.

ÄVENTYRSDANS

Med inspiration från sagor och berättelser ger vi oss ut på ett spännande dansäventyr. Äventyrsdans är ett pedagogiskt verktyg som på ett lekfullt och inspirerande sätt lockar till rörelse och kreativitet. Workshopen erbjuder lärarna inspiration och redskap att arbeta vidare med klassen. Vi anpassar gärna upplägget efter kursplanen och aktuellt tema i undervisningen.

TEATERLEK

Vem vill du vara i framtidslandet?
Genom TEATERLEK förvandlas vi till de framtidsmänniskor som vi tror behövs för att skapa den fredliga, vackra och underbara värld vi vill leva i.

SKAPA SAGA


Tillsammans skapar vi en SAGA fylld av spänning, hopp, utmaningar, list, mod, oväntade händelser, godhet, viljekraft, och annat vi hittar på i stunden. Allt kan hända under vägen men till slut hittar vi tillsammans hur det goda segrar trots alla utmaningar.

BYGGLEKSFEST

Hur bygger vi en framtid tillsammans?
Genom BYGGLEK använder vi vår kraft och fantasi till att med återvunnet virke, spik, hammare och såg börja skapa något tillsammans. Vi hittar det gemensamma spåret samtidigt som vi tar hjälp av våra olikheter för att lyckas förverkliga vår idé.

 

OM LEKEN och LEKFULLHET - FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER

Hur kan jag som pedagog utveckla och använda leken i mitt pedagogiska arbete?
Tillitsverket erbjuder fortbildningsdag för förskolepedagoger att fördjupa sig i sitt eget förhållande till lek och lekfullhet. En utforskande workshop fylld av lekar och fördjupande samtal för upplevelser och insikter för både kropp och tanke. Om Lek och lekfullhet för pedagoger ⇢

Med medvetna pedagoger som i leken tillför och utmanar barnen att erövra och bekräfta erfarenheter och kunskaper får vi ett klimat med mycket glädje och nyfikenhet. De workshops som Tillitsverket hållt för våra medarbetare i Malmö kommun har på ett mycket bra sätt bidragit till att deltagarna vuxit och hittat tillbaka till sin lekfullhet.
— Anders Johansson, Utvecklingssekreterare, Förskoleförvaltningen Malmö Stad.

TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE

  • Backeboskolan – Inspirerande teaterlek för både elever och pedagoger inför redovisning av temaarbete om teknik.

  • Ellen Keyskolan – ”Det turnerande lekrummet. Inspiration till hur skapande och kreativitet kan användas som ett instrument i undervisningen för att bidra till sammanhållning och gemenskap, öka lusten och förmågan att lära och göra det roligare att gå till skolan.

  •  Aktuella Skapande skola projekt:
    Under vecka 43 kommer vi tll Hallunda, Botkykra för ett lekäventyr inom Skapande Skola för Botkyrkas förskoleklasser.

 
 

Kontakt för mer info och bokning

Lisa Björfors Freudendahl
lisa@tillitsverket.se