Lek & skaparläger

Varje människa föds med en inneboende skaparkraft, en vilja att lära och utvecklas. Likaså föds varenda människa med en genuin godhet, en vilja att göra gott.

Under våra läger vill vi genom lek och skapande bjuda utrymme för dessa positiva, fantastiska förmågor att utvecklas. I glädje och gemenskap. I natur som inspirerar till liv och rörelse bortom vardagens prestation.

 

 Lekläger

Varje morgon ger vi oss in i skogen för ett spännande äventyr som handlar om att samarbeta för att tillsammans övervinna det onda. Vi bygger kojor, tar hand om vår vackra lägerplats och kämpar för det goda. Barnen får utveckla sin kreativitet, inlevelseförmåga och sitt mod!

På eftermiddagarna fördjupar vi lek och skapande. I byggleken växer slottet fram i gläntan. I målningen utforskar vi färgernas väsen. Vi låter oss förvandlas i Kungliga teatern och utvecklar den fria leken i livet i “staden”. Slottet fylls av kungligheter av alla de slag och äventyrare ger sig ut med skeppet för att upptäcka världen. Allt kan hända! För barn från 7 år.

 

Skaparläger ett dagläger fullt av skapande och kraft

Vi går på målerisk upptäcktsfärd i färg och skaparkraft. Det handlar inte om att vara eller bli duktig, utan snarare om att få tag på något inom sig, locka fram kreativitet, mod, vilja och motivation. Vi ger oss ut på lekfullt äventyr i Ingarös vackra, vilda skärgårdsnatur. I skog och mark tas barnen i anspråk och utmanas både fysiskt, själsligt och tankemässigt. Genom riktade lekövningar övar vi närvaro, lyhördhet och samarbete.

Sommarens lek- och skaparläger är fulltecknade, för att anmäla intresse för sommarläger 2020, kontakta Lisa.

 
 

Kontakt för mer info och bokning

Lisa Björfors Freudendahl
lisa@tillitsverket.se