Barn & Familj

”Leken är den bästa fredshandlingen vi kan ägna oss åt just nu.”

Orden är barnläkaren Lars H Gustafssons och sammanfattar lekens livsviktiga roll, för både människa och samhälle. I leken utvecklar vi empati, tillit och socialt samspel. Den fria leken ger oss tillgång till att ständigt leta efter nya lösningar i det yttre och märka det som sker i oss själva och i vår relation till andra. Att med fantasins hjälp VÅGA sig utanför invanda mönster och utforska sin uppfinningsrikedom och möjlighetstänk. I den fria leken finns inga rätt och fel.

Vi verkar för att leken ska få mer utrymme - i både tid och rum.
Vi arbetar för att öka medvetenheten om lekens livsnödvändighet.
Vi tror på upplevelsens förvandlande kraft.

Därför skapar vi så många möjligheter vi bara kan för barn och vuxna att tillsammans gå in i lekens värld: På fritiden, i skolan, genom lekdagar och läger. Genom egna initiativ och i samverkan med uppdragsgivare.

Barn & familj

Tillitsverkets verksamhet som vi fått förmånen att ta del av är alltigenom högkvalitativ och helt unik. Jag är övertygad om att alla dessa verksamheter och projekt som de håller kan påverka inte bara barns och ungdomars utveckling, men även vuxna och i förlängningen hela vårt samhälle till en oerhört positiv förändring. I fantasi, mod, lek, interaktion för en bättre värld.
— Agnes och Ebbas mamma