Filmer

LEVANDE LIV PÅ FILM

Hur kan man fånga lekglittret i barns ögon? Går det ens.
Kan insikter genom upplevelser förmedlas? I flera år har vi samarbetat med filmaren Tommy Gärdh och produktionsbolaget Visionary Films Stockholm.
Vi har tillsammans genom filmens språk försökt fånga våra idéer och tankar.
Filmerna används som inspirationsmaterial i våra workshops och inspirationsdagar.

Change

En film om förändring för mänsklig hållbarhet. Change vill inspirera till nya ännu inte tänkta tankar och till att känna vikten av den mänskliga aspekten i hållbarheten.  
Filmen Change ⇢

 

Den skapande människan

Att vara människa är att vara skapande. En film som strävar att fånga essensen av människan som skapande varelse.
Filmen Den skapande människan ⇢

Filmen Den skapande människan Tillitsverket

Den lekande människan

En inspirationsfilm om lekens betydelse med med bland andra barnläkaren och författare Lars H Gustafsson. 

Filmen Den lekande människan ⇢

Filmen Den lekande människan Tillitsverket
 

Skapa leka lyssna

Inspirationsfilm om Tillitsverkets upplevelseutställning om lek, tillit, skapande som samhällsutveckling.
Filmen Skapa leka lyssna ⇢

Filmen Skapa leka lyssna Tillitsverket