Workshops & fortbildning

Tillitsverket anlitas av företag, organisationer, arbetslag, ledare och förändringsagenter för inspiration, fördjupning och processledning. En gemensam nämnare hos våra uppdragsgivare är medvetenheten om att vi behöver investera i mänsklig utveckling för att lyckas med våra yttre mål.

 

Några av de kontexter vi bjuds in till är:

 
  • Organisationsutveckling

  • Kulturbyggande

  • Samverkansprocesser

  • Tillitsbaserad styrning

  • Medarbetarskap

  • Medskapande förändring

 
 

Vi arbetar fram upplägget i samverkan med dig som uppdragsgivare. Ett axplock av teman:

TILLITSDAG

OM FÖRÄNDRINGSKRAFT i MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE

En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför? Hur kan varje människas skapandeförmåga bli verktyg i det arbetet?

TILLIT OCH LEDARSKAP

FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Hur kan vi som individer och organisationer utveckla tillit och samverkan för att leda de förändringar våra organisationer och samhället behöver? En dag med fokus på tillit som tillgång i förändringsarbete: Vad innebär tillit för individen och organisationen med utgångspunkt i ledarskap?

SKAPANDE SAMVERKAN

Att samverka är en konst. Att gå in i samverkan, med allt jag kan och vet och samtidigt släppa taget om det vi redan vet och våga lita på andra för att det nya ska komma fram. Vad kan jag som medarbetare göra och hur kan vi skapa en kultur som stödjer skapande samverkan. Med lekfulla skapande övningar och processer fördjupar vi oss i konsten att samverka.

LEKEN OCH LEKFULLHET

FÖR PEDAGOGISK PERSONAL

Hur kan jag utveckla och använda leken i mitt pedagogiska arbete? En dag att fördjupa sig i sitt eget förhållande till lek och lekfullhet. En utforskande workshop fylld av lekar och fördjupande samtal för upplevelser och insikter för både kropp och tanke.

 
 
 

Kommande fortbildningar

 
 
 

Kontakt för mer info och bokning