Lekdagar  

Våra lekdagar vill vara en mötesplats för levande liv. En möjlighet att öva och pröva lekfullhet, tillit, samarbete, inlevelse, fantasi och problemlösning. För vuxna och barn tillsammans. I den allt mer segregerade, individualistiska och stillasittande samtiden erbjuder leken gränsöverskridande ögonblick, upplevelser och möten.

Vi har bjudit in flera tusen lekare till över 50 lekdagar på 20 orter och ingen är den andra lik. Upplägget skapar vi utifrån målgrupp och sammanhang; äventyrslek i skogen, kojbygge, teaterlek, bygglek, Tillsammanstivoli och sagoberättande. Våra lekledare instruerar och inspirerar.

 
 
 
 

TILL DIG SOM ÄR VUXEN

Med våra Lekdagar vill vi bygga en bättre värld att leva i. Att leka, skapa och uppleva tillsammans är en möjlighet för barn och vuxna att komma samman och bygga tillitsfulla relationer till varandra.

För att det ska vara möjligt är det av betydelse att jag som vuxen förebild intresserar mig för och närmar mig barnens värld. Det kan kännas ovant och obekvämt att ge sig in i leken eftersom den kräver engagemang och närvaro i nuet. Men här ges möjlighet att rucka på gamla mönster, öva rörlighet och kreativitet eftersom leken tar hela människan i anspråk, både det inre och yttre. Ju mer jag som vuxen kan gå in och vara närvarande i leken under en Lekdag desto mer, ofta oväntade upplevelser kan den ge både mig och mitt barn. I leken kan vi öva inlevelse och lyhördhet mot oss själv och andra. På så sätt kan medmänsklighet och empati växa och grunden för en bättre värld byggas. Så välkommen att ge dig hän!

 
 

LEKDAGSTEMAN

Royal Park i Solna bjuder vi in till lekdagar en söndag i månaden både i utställningen Skapa Leka Lyssna och utomhus. Varje gång med olika teman som “Den stora byggleksfesten”, “Skapande & teater” och Tillsammanstivoli.

Lekdagarna på Ingarö i vacker skärgårdsnatur har blivit en sommartradition för många familjer. Äventyrslek och kojbygge i skogen på förmiddagen och på eftermiddagen förvandling i Kungliga teatergarderoben till riddare, prinsessor, cirkussällskap, äventyrare, pirater och andra okända väsen som befolkar ”stadens” slott och skepp.

I äventyrsleken med kojbygge handlar det om att kämpa för det goda. Många utmaningar möter oss i skogen och tillsammans med andra kan vi övervinna våra rädslor genom mod och skapande.

Teaterleken bjuder oss möjligheten att uppleva oss själva och varandra på nya sätt. Vi leker och improviserar fram små föreställningar - kanske en dramatisk framställning av kampen mellan det som befrämjar och det som vill förstöra? 
Här får vi öva inlevelse, kommunikation och det blir ett tillfälle att våga stå för och vilja visa sig.

I Byggleken kan vi märka av hur vi är en del i ett större sammanhang. Vi möts genom handens arbete och det blir konkret hur vi, i litet som stort kan bidra genom vår kraft och vilja till att förverkliga en vision. När dagen är slut kan brädorna ha blivit ett skepp genom vårt gemensamma arbete!

Sagan bär en annan sanning än pragmatiken. Saga och sagolek ledor oss in i fantasins och magins värld. Den ger människans vägledning och en inre kompass i mötet med livets utmaningar.

Tillitsverkets Tillsammanstivoli är en festlig dag med pilkastning, bollar på burkar, styltgång, balansbana, teaterlek och där är alla vinnare!

 

ARRANGERA EN LEKDAG

Vi erbjuder kommuner att tillsammans med oss arrangera en Lekdag för sina invånare. Upplägget skapas utifrån målgrupp, sammanhang och plats. Bland platser vi landat på finns Fittja äng, Botkyrka kommun, Societetsparken i Norrtälje, Gustavsberg, Rosendahls trädgårdar, Lötsjöparken i Sundbyberg och Folkets hus i Nyköping. Lekdagarna är en inkluderande och gränsöverskridande mötesplats där varje deltagare både kan vara publik och utförare. Det är en skapande, lekfull och kulturell upplevelse som bygger på mänskliga möten. Hör av er så hittar vi bästa platsen och upplägget tillsammans.

 
 

Kontakt för mer info och bokning

Lisa Björfors Freudendahl
lisa@tillitsverket.se