Mer om lek  

Lek är ett sätt att ständigt söka nya lösningar. Att våga sig utanför invanda mönster och föreställningar för att med fantasins hjälp utforska kreativitet, empati, möjlighetstänk, samarbetsförmåga och tillit.

 

Mänsklig hållbarhet

Vi behöver ställa om både i det inre och yttre för att skapa en hållbar framtid. Därför satsar Tillitsverket på leken! Förändring och ett kreativt förhållningssätt börjar där och det är genom den fria leken barnen övar upp ett levande tänkande, fantasi, sin skapande förmåga, tillit, samverkan och medmänsklighet. Just de egenskaper som visar sig vara avgörande i förändringsarbetet. När det mänskliga får vara med i hållbarhetstanken uppenbarar sig helt nya möjligheter att lyckas skapa en hållbar framtid på alla plan!

Vuxna och barn tillsammans

 Våra erfarenheter genom åren visar att när vuxna och barn får utrymme att leka tillsammans, kämpa för det goda i äventyrsleken, ge sig ut på sagovandring eller in i teaterleken tillsammans med andra så ger vi näring till hjärtats värme och tillit att vi människor klarar detta; Att värna varandra i det medmänskliga och ta vara på vår jord.

Vad vi verkligen måste göra är att hitta tillbaka till hur man leker med barnen. Vi behöver ta tillbaka tid och utrymme för lek.
— Juana Willumsen, läkare i WHO:s expertpanel.

 

Vad säger forskning om lek?

I april 2019 kom Världshälsoorganisationen WHO med nya riktlinjer för barn under 5 år där de lyfter fram att barn behöver mer tid för lek. Rapporten visar att ju mindre skärmtid, ju mer aktiv lek och tillräcklig sömn barn får, desto bättre både fysisk och mental hälsa har de. Det gäller inte bara hälsan under barndomen utan genom hela livet.

Tillitsverket har samlat forskning och inspiration kring leken och skapandets positiva effekter på plattformen www.tillit.nu.

Vad är fri lek?

I den fria leken finns inga givna rätt och fel. Vi måste hela tiden märka av det som sker i oss själva och i vår relation till andra. Tycker du och jag olika i leken måste vi hitta nya sätt att föra den vidare. Det är här våra framtida entreprenörer och problemlösare utvecklas.

I leken skapar barnets drömmar och innervärld bilder och sammanhang. Det stärker den skapande förmågan. När ett barn leker hämtar det kraft och inspiration från en oändlig källa av fantasi, inlevelse och upptäckarglädje. I leken utvecklar barnet sin person och sin uppfattning om hur livet och världen hänger samman – här lägger barnet grunden för sitt eget mänskliga växande. Det utrymme ett barn får för fri lek under sin uppväxt har stor betydelse för hur det som ungdom och vuxen har kapacitet att leva sin fulla potential som människa. Därför skapar Tillitsverket utrymme för barn och vuxna att uppleva lekens förvandlande kraft och möjlighet.

Den vuxnes roll är viktig

Fri lek är inte frånvaro av vuxna utan tvärtom. Fri lek blir som bäst när de vuxna närvarar både som stöd och inspiration för att positiva ideal och värderingar ska visa sig och förankras i och mellan barnen.

 
 
 

DEN LEKANDE MÄNNISKAN

En film om lek och tillit, av ”Den lekande människan” är en inspirationsfilm om lekens betydelse gjord av Tommy Gärdh/Visionary Film Stockholm producerad tillsammans med Tillitsverket. Vi erbjuder filmvisningar med fördjupande samtal.

Vi har skapat den medskapande portalen för att samla inspiration och fördjupning kring leken och skapandets livsnödvändighet. 
 

Kontakt för mer info och bokning

Lisa Björfors Freudendahl
lisa@tillitsverket.se