Projekt

Sedan starten har vi initierat och utvecklat en rad verksamheter, både som initiativtagare och samarbetspartner. Projekten sker i samverkan.

Med eldsjälar, pedagoger, kommuner, skolor, organisationer och företag. Gemensamt för Tillitsverkets ingång i projekten är utgångspunkten från människan och hennes kapacitet, betydelse och ansvar för världsutvecklingen.

 

Läkande trädgård

På Ingarö finns en speciell trädgård, samskapad på en omöjlig plats. Trädgården är en verkstad, en läroplats för samverkan med naturen på ett positivt sätt. Vi lär oss lyssna på naturen och förstå hur den arbetar, så vi kan samarbeta med den.
Läs mer om den läkande trädgården ⇢ 

Läkande trädgård Tillitsverket
 

Medmänniskor

En föreställning om flykt, förändring och medmänsklighet som utgår från att alla kan övervinna sina begränsningar och att vi är i ständigt behov av att lita på varandra för att nå våra mål.
Läs mer om föreställningen Medmänniskor ⇢

Medmänniskor Tillitsverket

Jump - training for change

Jump är ett 3 årigt EU projeKt under Erasmus+ vars syfte är att stärka, samla och utveckla undervisning av Lerbyggare och Halmbalshusbyggare i Europa. Tillitsverkets uppgift är att inspirera och uppmuntra den pedagogiska impulsen i projektet.
Läs mer här om Jump ⇢ 

Jump - training for change Tillitsverket
 

Hönan & ägget

Bakning på liv och död. Hönan & Äggets Vedugnsbageri är inkludering, skapande och ett positivt sammanhang för barn och unga som tappat tron på samhället, sig själv och sina egna förmågor.

Läs mer om Hönan & Ägget här ⇢

Hönan & ägget Tillitsverket