Om oss

Varför finns Tillitsverket?

Tillitsverket är ett fritt initiativ startat av människor som tror på betydelsen av att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och gränsöverskridande för att bygga ett mer tillitsfullt och hållbart samhälle.
Vi vill bidra till att bygga en folkrörelse som stöttar barn, unga och vuxna att bevara tilliten till sina egna förmågor för att skapa ett mer levande samhälle att bo och verka i. Om positiv förändring skall ske behöver människor få insikter och upplevelser, inspiration och kunskap kring hur vi kan förändras.

 
Vi verkar för att inspirera människor till det bästa i sig själva. Då kommer förändringen. Ingen vet när och hur. Men det är den verkligt hållbara förändringen
— Christina Wränghede, ordförande
 

Vision

Tillitsverket vill vara del av den rörelse där mänskliga värden såsom tillit, medmänsklighet och empati leder utvecklingen. Vi måste våga tänka långsiktigt. Vår vision är en mänskligt hållbar värld och vår mission är att ge så många som möjligt erfarenheter av vikten av lek, skapande och kunskapande för att nå dit. 

 

Hur startades Tillitsverket?

Tillitsverket startades av en grupp engagerade pedagoger, läkare, terapeuter, konstnärer, samhällsentreprenörer, trädgårdsmästare, arkitekter och medmänniskor från olika håll och kanter med en gemensam strävan att tillsammans arbeta för att främja mänsklig hållbarhet. 

Stiftelsen Johannesdalsinitiativet grundades 2009 och 2014 beviljades medel ur Allmänna arvsfonden för att under en treårsperiod etablera och utveckla delar av initiativet Tillitsverket. Sedan dess lever vi vidare och arbetar med utveckling av projekt riktade mot Barn & Familj samt Företag & Organisation

Tillitsverket deklarerar:

 

2018-2019 är åren för mänsklig hållbarhet

För att möta en värld i kraftig förändring och ökad polarisering behöver vi bli många som vågar och vill satsa på mänskliga aspekter och förmågor såsom tillit, medmänsklighet och samverkan.

Forskning visar att ungas förmåga till empati har minskat med 40 procent på 20 år. Nivån av mellanmänsklig tillit och tillit till civilsamhället minskar för varje mätning och främlingsfientligheten ökar.

Därför tar Tillitsverket initiativet att lyfta fram 2018-19 som åren för MÄNSKLIG HÅLLBARHET. Ett begrepp som vi arbetat med sedan starten, och som bygger på kunskap, upplevelser och erfarenhet av skapande, kreativitet och samverkan i praktiken.

Nya samverkansinitiativ för FNs globala mål och Agenda 2030 på nationell och kommunal nivå vill möta växande samhällsutmaningar, men missar ofta den mänskliga förmågan att driva positiv utveckling. En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Ett positivt val som är grundat i värderingar är inte bara socialt hållbart, det är ett mänskligt hållbart val.

Genom uppropet vill Tillitsverket fokusera på individens betydelse för förändring och vidare inspirera fler att tro på och vilja satsa på lek, kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling.

Kommuner och staten bär alla, genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för den svenska samhällsutvecklingen. Näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. Många organisationer har de globala målen inskriva i sina strategier och genom att ansluta sig till fokus på #mänsklighållbarhet ökar möjligheten att lyckas HÅLLBART, inte bara för sig själva utan i samhälle och miljö i stort.

Vi pratar om och vet alla att det är mänskliga aspekter som tillit och medmänsklighet som är avgörande för att vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle för alla. Genom att lära av varandra och bygga tillit så ökar vi vår förmåga att hantera komplexa frågor.
— Lena Wetterskog SjöstedtKansli för hållbar utveckling, Malmö Stad
 

UPPROP

I och med deklarationen av året för mänsklig hållbarhet vill Tillitsverket uppmana till ett aktivt arbete och samverkan genom initiativ som sätter positiva mänskliga värden i centrum för hållbar utveckling. Hur kan du eller din organisation öka förändring för mänsklig hållbarhet? Alla initiativ samlas under hashtaggen #mänsklighållbarhet2018


STÖD TILLITSVERKET

Den mesta av vår verksamhet sker ideellt - vi som engagerar oss bidrar med vår tid och engagemang för saken. Vi söker samarbeten och finansiering så att vi kan nå ut till fler platser och fler människor. Har du idéer och förslag. Kontakta oss gärna!