Interaktiv föreläsning

Tillitsverket anlitas som föreläsare för att ge inspiration och perspektiv på mänskliga förmågor i förändringsarbetet. Vi vill inte bara inspirera och väcka nya tankar - vi söker hela tiden nya vägar att engagera publiken så att det nya kan komma fram.

Tell me and I forget, teach me and I will remember, Involve me and I will learn
— Benjamin Franklin
 
 
 
 

Exempel på föreläsningsteman

  • Tillitsbaserat ledarskap och samverkan i praktiken

  • Social hållbarhet/mänsklig hållbarhet

  • På okänd mark – medskapande som spelar roll

  • Lek och skapande samverkan

  • Lek på fullaste allvar

 

Vi anlitas ofta som både föreläsare och process/workshopledare, läs mer här.

 

Kontakt för info och bokning