Hönan & ägget

Ett socialt vedugnsbakeri för unga som varken pluggar eller jobbar. En växande grupp unga där psykisk ohälsa och uppgivenhet dominerar.
I bakeriet bakas bröd och bullar men framförallt framtidsdrömmar. Genom att få erfarenheten av att lyckas med något ökar lusten att lyckas med mer saker.

 

Bakeriet Hönan & Ägget skapades som en del i Tillitsverkets treåriga Arvsfondsprojekt. Ett socialt vedugnsbakeri för unga som varken pluggar eller jobbar. En plats att få skapa; baka bröd och bullar men framförallt framtidsdrömmar.

Efter 2015 fick Hönan&Ägget nytt liv när det öppnade upp för ungdomar med olika bakgrund genom projektet Medmänniskor. Ett initiativ för att skapa närhet och tolerans mellan olika ungdomsgrupper i samhället.

I dagsläget finns inget pågående projekt inom Hönan&Ägget men fungerar som en mötesplats och där bakas även bullar och skapas måltider för de tillfällen detta erbjuds inom våra övriga verksamheter.

 

Bakning på liv och död.

Hönan&Äggets Vedugnsbageri är inkludering, skapande och ett positivt sammanhang för barn och unga som tappat tron på samhället, sig själv och sina egna förmågor.

Vi har skapat en varm välkomnande plats för unga "hemmasittare" mellan 12 och 18 år som kämpar med sociala problem i och utanför skolan. Här kan de vara i ett sammanhang utan bedömning och göra något på riktigt och ha roligt. Hönan och Ägget levererar också ekologiska och vedugnsbakade bakverk till konferenser och företag och gör pop-up café på event.

 

För vem

Forskare ser samma symptom hos dessa barn som vuxna utbrända har. Gruppen växer och är långt ifrån homogen och orsakerna till skolfrånvaron är många. Men den psykiska ohälsan, det låga självförtroendet och isoleringen är gemensamma faktorer. Utan socialt sammanhang lever de ett dag-för-dagliv där tankarna om sig själva och omvärlden blir trånga. De flesta har ingen annan vuxen relation än målsman, soc. BUP mm där de identifieras som misslyckanden. Ett livslångt utanförskap står för dörren.

Hur

I bakeriet ges många möjligheter att öva, pröva, misslyckas och lyckas. Där finns chans att bygga upp tillit till sin egen förmåga. Genom att blanda skarpa lägen med skapandeprocesser ger vi gruppen vad de själva efterfrågar: att bli tagna på allvar och vara i sammanhang med vuxna som vill dem, där det finns utrymme att vara den man är. Genom att lyckas med något kan lusten till att lära komma tillbaks.

Verksamheten är ett kretslopp där arbete – kreativt skapande – livskunskapande och relationsbyggande är ingredienser. Delarna syftar till att stötta deltagarna i att komma åt sitt eget kapital.