Jump

Jump - training for change är ett 3 årigt EU projeKt under Erasmus+ vars syfte är att stärka, samla och utveckla undervisning av Lerbyggare och Halmbalshusbyggare i Europa. Deltagare från Storbritannien, Frankrike, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige. Tillitsverkets uppgift är att inspirera och uppmuntra den pedagogiska impulsen i projektet. Start var hos oss på Ingarö med 4 dagars workshopsarbete i Utställningen uppställd i stort tält och praktiskt arbete i Trädgården varvat med samtal.
Besök gärna projektets hemsida.

Kontakt: anders@tillitsverket.se