Trädgården

Läroplats för kropp och själ i samverkan med naturen

På Ingarö finns en speciell trädgård, samskapad på en omöjlig plats.

Trädgården är en verkstad, en läroplats för samverkan med naturen på ett positivt sätt. Vi lär oss lyssna på naturen och förstå hur den arbetar, så vi kan samarbeta med den. Trädgården är en levande tavla. Ett område där jag kan få och ge näring till alla mina drömmar men kanske än mer mina förhoppningar.
Hur gör jag? Kopierar och reproducerar? Tuktar, rensar och kontrollerar? Odlar och skördar? Låter mig inspireras och med varsam hand skapar? Förundras över mångfalden och hittar skönheten i det oväntade?

Trädgården är en plats för Läkande trädgård och Må-bra-dagar med fokus på mindfullness och inre växande, för samtal, lek och för kunskapande om naturens kraft och möjlighet och ett andrum att hämta kraft ur.

 

Läkande trädgård

Stress och brist på livgivande sammanhang gör allt för många sjuka i vår tid. Hur kan man återhämta sig? Hur går det att finna ett nytt sätt att förhålla sig? Trädgården på Ingarö är en plats för människor att återfinna hälsan på. Sedan våren 2019 kommer grupper regelbundet hit för läkarledd rehabilitering.

 
 
Bara vara i det spirande och vackra
Så frön för framtiden
Vårda och ge plats åt det växande nya
Hämta näring för det egna inre
Bilda rötter för kommande oväder
Väcka lust för skapande
Vattna självkänslan med liv istället för prestation
 
 

Förutom att hämta kraft i den vackra och rofulla omgivningen, handlar rehabiliteringen om ett övande av nya förhållningssätt. Öppna sinnena för det som ger själen näring. Lyssna inåt och ta den egna känslan på allvar. Använda händerna med inlevelse. Komma åt min skapande förmåga. Gång för gång växer något nytt och livskraftigt fram, som deltagarna kan bära med sig i sina liv. 

 
 
 
 

Verksamheten sker i samarbete med Tyresö husläkarmottagning.

KONTAKT
Mattias Grusell, Mattias@tillitsverket.se
Christina Hedenberg, Christina.h@tillitsverket.se