Filmen CHANGE

En film om förändring för mänsklig hållbarhet

Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela vårt sätt att tänka och arbeta för en bättre värld. En väg mot en mänskligt hållbar framtid.

CHANGE vill inspirera till nya ännu inte tänkta tankar och till att känna vikten av den mänskliga aspekten i hållbarheten. Låta känslans inspiration väcka tankar och funderingar på vad det skulle kunna leda till för handling i stort och i smått.

Filmen kommer ur inspiration från många års erfarenheter och kunskapande kring mänskliga värden som tillit, skapande och samverkan i hållbart förändringsarbete.

Efter en idé av Christina Wränghede
Produktion, foto, redigering:
Tommy Gärdh/Visionary Films Stockholm

Trailer: https://vimeo.com/258262460

 

 

 

FÖRÄNDRINGSDAG FÖR MÄNSKLIG HÅLLBARHET

En halvdag med Tillitsverkets film och workshops

Få nya infallsvinklar på hållbarhet - det nya börjar när vi, du och jag gör nytt.

Lyft medvetenhet, tillit och skapande - förmågor som hjälper oss till förändring.

Få inspiration att ställa om där det spelar mest roll -  i den mänskliga kulturen, i och mellan medarbetare och ledare, med filmen CHANGE som utgångspunkt. Genom skapande övningar, upplevelser och samtal fördjupar vi oss i tillit och samverkan och hur vi kan skapa förändringskraft för en mänsklig hållbar utveckling.

 

Välkommen att kontakta Kajsa Balkfors för mer information och bokning: kajsa@tillitsverket.se