Den lekande människan

- EN FILM OM LEK OCH TILLIT

”Den lekande människan” är en inspirationsfilm om lekens betydelse gjord av Tommy Gärdh/Visionary Film Stockholm.  Den är 30 minuter lång och innehåller bl.a. intervju med barnläkaren och författare Lars H Gustafsson.

 

 

TRAILER

 
 

FILMVISNING MED WORKSHOP

Creative morning/After work - ca 1,5 timme
Vi erbjuder filmvisning med samtal kring den livsavgörande betydelsen av lek och skapande för att bygga tillit och positiv hållbar utveckling. Arrangemangen ser olika ut beroende på sammanhang och skräddarsys efter intresse och möjligheter. Tillsammans hittar vi det upplägg som passar er för att få inspiration och fördjupning om den fria lekens förvandlande kraft.

Detta arrangemang påbörjas med en introduktion om Tillitsverkets verksamhet och perspektiv kring tillit, lek och skapande. Filmvisningen efterföljs av fördjupning genom reflektion och samtal. Creative morning passar sammanhang där många kan samlas för att inspireras av leken och både som förälder och i arbetslivet öka kunskap och utrymme för fri lek och skapande. Arrangemanget kan med fördel hållas på morgonen eller kvällen för att möjliggöra för så många som möjligt att delta.

 

Fördjupande halvdag - ca 3 timmar

Halvdagen börjar med inspirationsföreläsning om tillit, lek och skapande. Därefter visas filmen ”Den lekande människan” med efterföljande samtal och reflektion. Deltagarna har sedan möjlighet att kunskapa genom upplevelser och samtal i workshopformat, enligt nedan. Halvdagsarrangemanget passar både specifika grupper som medarbetare och chefer på en arbetsplats och ortens samlade pedagoger, eller en mer öppen inbjudan till alla i kommunen som har intresse av att både i samtal och upplevelse fördjupa sig i barn, unga och vuxnas lek, skapande och tillit.

 

Det är väldigt mycket vi inte kan göra så mycket åt. Men det finns saker vi faktiskt alla kan göra något åt. Och det är att börja från början. Börja med barnen. Börja med livet som det gestaltar sig från allra första början.
— Lars H Gustavsson