TILLITSVERKET + LEKFRÄMJANDET = SANT

Igår hälsade vi Manne af Klintberg och hans vänner i Lekfrämjandet välkomna till en visionerande långlunch i vårt vedugnsbakeri Hönan&Ägget. Eldsjälarna i Lekfrämjandet och IPA (international Play assosiation) har arbetat för lek och barns rättigheter sen 1970-talet och ligger bakom arbetssegrar som etablerandet av parklekar i städer och paragrafer i FN:s barnrättskonvention. Temat för mötet var att utforska många olika sätt för oss att samverka och tänka nytt, över generationer och över alla våra olika kompletterande verksamheter. Allt för att lyfta leken, för barnen, för freden, för den skapande människan, och för medmänskligheten i världen.
Utöver att en rad konkreta samverkansspår föddes i bakeriet som kommer att utvecklas under nästa år, så vill vi tillsammans under 2016 bjuda in alla eldsjälar och medskapare i våra olika nätverk till ett 1-2 dagars internat - för samverkan, utbyte, inspiration och kraftsamling för tilliten och leken.

Stina Balkfors