DEN LEKANDE MÄNNISKAN

Det blir inte en informationsfilm om Tillitsverket, inte en upplysningsfilm om lek. Tillitsverket tillsammans med dokumentärfilmaren Tommy Gärdh och hans produktionsbolag Visionary Films producerar en inspiraitonsfilm som försöker fånga lekens essence och livsviktighet. Filmen "Den Lekande Människan" om lek och tillit planeras att vara klar tidig vår 2016.