DN fördjupar sig i tillit, på Insidan.

Efter en höst av samhällsomvälvande händelser som utmanar tilliten i det svenska samhället. Dagens Nyheters Insidan publicerar en ny artikelserie om tillit.  Insidan går på djupet i alltifrån cirkusakrobaternas behov av tillit på liv och död, till forskarnas kunskap om tillitens betydelse för positiv samhällsutveckling och de oroväckande negativa trenderna i ungdomars tillit till sin omgivning.
 
Vi i Tillitsverket är glada för DNs initiativ och ser artikelserien som ännu en av årets många möjligheter att öka medvetenheten om tillitens betydelse och hur angeläget det är att människor samverkar kring nya sätt att skapa vår gemensamma framtid.
 
Länk till artikelserien: www.dn.se/insidan.

Stina Balkfors