Tillitsverket på SISUMMIT i Malmö

24-25 november samlas entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation ur ett nordiskt perspektiv på Malmö Social Innovation Summit.

Under dagarna håller Tillitsverket workshopen Samverkan, tillit och att våga göra nytt. För att bygga en hållbar framtid måste vi göra plats för nya perspektiv och möjligheter att skapa nytt tillsammans. Men det är en konst att vilja sträcka sig längre än att bara samarbeta kring det vi redan kan och känner till. Att vilja verka samman för en gemensam sak. Hur kan jag som individ och vi som grupp göra för att mötas i kraften av att säga JA, stödja initiativ och hjälpa fram det som inte redan finns.

Stina Balkfors