FÖRMEDLARE AV ATT VARA EN SKAPANDE MÄNNISKA

GRATTIS!

ANNA ATTERLING, silversmed och medskapare av Tillitsverket, har nyligen tilldelats ett tvåårigt arbetsstipendium av konstnärsnämnden. Vi gratulerar dig ANNA! Men också världen i stort som får del av allt du ger in med ditt engagemang, ditt livs- och kunskapssökande, din noggrannhet och ditt stora hjärta för skapandekraften och mänskligheten.

Så här skriver Anna Atterling om sin konstnärliga verksamhet:

"Jag är intresserad av den skapande processen och skapandets kärna. Som konstnär vet jag en hel del om denna process och jag vill beskriva den som ett tillstånd, ett lekande tillstånd där jag bestämmer allt, det är jag och materialen som ska samarbeta och samverka till att skapa något som förhoppningsvis ännu inte finns. Men vad händer om jag istället börjar släppa in andra människor in i denna skapande bubbla? Människor som inte alls är konstnärer utan bara är villiga. Vad händer om jag inte längre är den som bestämmer allt i denna process? Kanske är det just de som behövs för att hitta det nya? Att konstnären inte längre har denna egna värld alldeles för sig själv utan börjar samverka med andra människor, inte som utförare eller att göra sin egna lilla del utan verkligen samverka, att samarbeta, samskapa? Att lita på att fler än jag kan. En väg som känns snudd på omöjlig men samtidigt oundviklig om jag vill förändring och utveckling.
Jag är idag del av ett livsomspännande projekt som heter Tillitsverket och som handlar om detta att samverka som människor och med det vi vill genom skapande."

För er som är intresserade av dessa frågeställningar missa inte Tillitsverkets upplevelseutställning SKAPA, LEKA, LYSSNA med premiär 14 oktober på ARTIPELAG.

Stina Balkfors