Back to All Events

Tillitsdag om förändringskraft i människa och samhälle

En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför?

Hur skapar vi förutsättningar att samverka för positiv samhällsutveckling? Hur kan varje människas skapandeförmåga bli verktyg i det arbetet?

Tillitsverket bjuder in till en eftermiddag för personer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle att tillsammans utforska när och hur förändring kan uppstå för den enskilda
individen och i samverkan med andra.

När: 6 november 13.00 - 16.30
Var: Artipelag, Värmdö
Anmälan: Senast 30 oktober till Stina Balkfors
stina@tillitsverket.se
Kostnad: 500 kr inkl. fika i Artipelags restaurant
Frågor: stina@tillitsverket.se

Varmt välkomna!

Upplevelseutställningen SKAPA, LEKA, LYSSNA – en
hyllning till människans skaparkraft vill samla och
vidare inspirera er att tro på och vilja satsa på lek,
kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling.

Under höstlovet, 4-6 november kommer Tillitsverket
till Artipelag och bjuder in till lek, skapande under
helgens två familjedagar med efterföljande Tillitsdag.

I Tillitsverkets upplevelseutställning
SKAPA LEKA LYSSNA blandas upplevelser, skapande
övningar och fördjupande samtal kring samverkan
och viljan att lämna det vi redan kan och känner till
för att skapa nytt tillsammans.