"DEN BÄSTA VERKSAMHETSUTVECKLINGSDAGEN VI HAFT"

"DEN BÄSTA VERKSAMHETSUTVECKLINGSDAGEN VI HAFT"
Så lät medarbetarnas utvärdering av T
ekniska museets utvecklingsdag med Tillitsverket. I dialog med ledningsgruppen valde vi att prioritera SAMVERKAN, TILLIT och FÖRÄNDRING som utgångspunkter för denna dag.

Att välja fokus på att utveckla våra mänskliga förmågor före strategiutveckling och planering, var ett nytt och gränsöverskridande grepp för oss. Som visade sig vara en fantastisk investering för vår personal och museets arbete för positiv framtidsutveckling.
— Åsa Marnell, Utställningschef

Vad behöver ni för att stärka er förändringskraft? 
Söker ni nya förhållningssätt till de komplexa utmaningar som ni möter? Vill ni gå från teori till praktik gällande tillitsbaserad styrning och samverkan? Vill ni ta del av verktyg för att öka tillit, delaktighet och en medveten hållbarhet? Vill ni initiera en kultur av skapande kreativitet med inspirerande lekfullhet?

Tillitsverket är flitigt anlitade för verksamhets- och kulturutveckling i form av workshops, ledarskap- och fortbildningsdagar. Läs mer här och kontakta kajsa@tillitsverket.se eller 0707-971360 för att prata vidare om möjligheter.

workshopbild.jpg
Stina Balkfors