Tillitsverket deklarerar: 2018 är året för mänsklig hållbarhet

#mänsklighållbarhet2018

Forskning visar att ungas förmåga till empati har minskat med 40 procent på 20 år! #Tillit och #medmänsklighet minskar för varje år enligt rapporter och Svenska FN-förbundet larmar om den ökade svenska främlingsfientligheten. VI vill därför deklarera att 2018 är året för mänsklig hållbarhet!
Tillitsverket uppmanar till ett aktivt arbete och samverkan genom initiativ som sätter positiva mänskliga värden i centrum för hållbar utveckling. Initiativen samlas under hashtaggen #mänsklighållbarhet2018

Välkomna att haka på!

#mänsklighållbarhet2018 #mänsklighållbarhet #tillitsverket

Pressmeddelande:
https://www.mynewsdesk.com/se/tgim/pressreleases/tillitsverket-deklarerar-2018-aer-aaret-foer-maensklig-haallbarhet-2395043

Anders Freudendahl