Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse

Vi är så oerhört glada att Stina Balkfors, en av grundarna av Tillitsverket, får årets Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse.
”För att hon i en tid av villrådighet, missmod och polariserade konflikter inte bara har insett att våra problem är gemensamma, utan hon arbetar också hängivet i praktiken för de gemensamma lösningar som blir uppenbara om vi vågar öppna våra hjärtan och visa den tillit till varandra som följer av att vi i grunden är ett" skriver prisets jury i sin motivering.

http://hillesgardspriset.se/pristagare/

Stina Balkfors