Tillitsverket önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

julkort

Juletiden är en möjlighet för begrundan av året som varit. När vi nu tittar tillbaka vill vi tacka tusenfalt för 2017 som varit ett helt fantastiskt år i en turbulent tid.
Tillitsverkets utställning Skapa Leka Lyssna har rest land och rike runt.
Vi har påbörjat ett treårigt EU projekt med syfte att föra in, stärka och utveckla den mänskliga aspekten i hållbarhetsbegreppet inom ler och halmbygge i Europa - http://www.trainingforchange.eu/
Vi har haft lek- och skaparläger, naturleksläger, läger för barn med funktionsvariationer, integrationsläger och alla Värmdös 6-åringar har fått chansen att leka med oss som en uppstart på sin hösttermin.

Nu blickar vi fram mot ett spännande 2018 – Vi ser en värld i stort behov av tillit, medmänsklighet och integration på alla plan.
Vi arbetar på en ny film som handlar om hållbarhet med det mänskliga i fokus - till filmen fördjupande workshops.
Närmast planerar vi en Teaterleksfest i februari och Creative Mornings i samarbete med NAV som kommer att hällas på Gurraberg. Mer information om det kommer.

Under 2018 söker vi nya medel för vårt fortsatta engagemang.

Stina Balkfors