TILLITSVERKET FÅR STÖD FÖR ETT TREDJE ÅR

Nu är det klart att TILLITSVERKET får stöd av Arvsfonden för ytterligare ett år!
Tack Arvsfonden för att ni tror på det fria initiativet, på vikten av tillit i och mellan människor och på lekens förvandlande kraft. TILLITSVERKET har ett spännande år framför sig med många nya idéer, samarbeten och initiativ.

Stina Balkfors