Back to All Events

Filmvisning: "Den lekande människan - en film om lek och tillit"

  • Frösundaviks allé Solna, Stockholms län Sweden (map)

"DEN LEKANDE MÄNNISKAN - EN FILM OM LEK OCH TILLIT"
Filmvisning med efterföljande reflektion och samtal.

”Leken är den viktigaste fredsaktiviteten vi kan ägna oss åt just nu.”
Orden är författaren och barnläkaren Lars H Gustafssons och avslutar Tillitsverkets inspirationsfilm.

På vilket sätt kan leken vara en fredsaktivitet?
Varför är den fria leken så viktig?
Är det verkligen någon vits med att barn och vuxna leker tillsammans?
Filmen visar en glimt av lekens tillitsskapande kvaliteter för både barn och vuxna.

VAR: I Tillitsverkets utställning Skapa Leka Lyssna i våra nya lokaler i Frösundavik/Royal Park hotell.
VEM: För vuxna - föräldrar, pedagoger och andra som är intresserade av lek och medmänsklighet.
ANMÄLAN & FRÅGOR: lisa@tillitsverket.se