Back to All Events

TILLITSDAG MALMÖ

OM TILLIT FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I MALMÖ OCH SKÅNE

Välkommen till en fördjupande halvdag för att tillsammans med andra Malmö- och Skånebor utforska tillitskapande i praktiken och hur det kan integreras mer i vårt dagliga arbete och samverkan.
***
Tillsammans verkar lokala organisationer och rörelser, kommunala aktörer och näringsliv för en positiv samhällsutveckling för Malmö och hela Skåne. Exemplen på goda initiativ och samarbeten är många!

Tilliten är ett fundament i det arbetet och i samhällsbygget. Speciellt nu i en tid av osäkerhet. Det är en grund för att samarbete och kreativitet ska växa och leda till mening och resultat, innovation och nytänkande lösningar. Forskning om både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet lyfter fram tilliten som bärande fenomen bakom positiv utveckling och förändring. Den behövs för att vi ska våga utmana upptrampade stigar och vara gränsöverskridande i både tanke och handling.

Men det finns mycket i vår omvärld idag som utmanar tilliten bland barn, unga och vuxna. Och tilliten sjunker. Men genom medvetenhet och aktiva val kan vi välja att våga ha tillit. Det är den vägen till ökad tillit som Tillitsverket intresserar sig för att utveckla och ge erfarenheter av.

Den 6 april bjuder vi in dig till en fördjupande halvdag för att tillsammans med andra Malmö- och Skånebor utforska tillitskapande i praktiken och hur det kan integreras mer i vårt dagliga arbete.

• Hur kan vi bygga upp och bevara tilliten som förmåga och tillgång för oss som människor, samhälle och organisationer?

• Hur kan vi bygga en solid grund för förändring där ökad tillit medvetet stimuleras i satsningar och samarbeten?

• Hur skapar vi det bästa samhället för barn och unga att forma tilliten till sig själva och till sin förmåga att samverka med andra för en positiv framtid?
***
NÄR: 6 april 2016, kl 8.30-12.00 *.
Registrering och fika från kl 8.00
VAR: Underverket, Hasselgaran 8, Malmö
ANMÄLAN: malmo@tillitsverket.se
PRIS: 300 kr** inkl. fika
KONTAKT: kajsa@tillitsverket.se / 070-7971360
* Varmt välkommen tillbaks kl 17.00-19.00 för filmvisning av Tommy Gärdhs dokumentär Den lekande människan, mingel och samtal inför lekdag i Malmö i maj/juni. Se separarat inbjudan på FB/Tillitsverket. https://vimeo.com/155112379
** Pris inkl. moms.
***
OM TILLITSVERKET
Tillitsverket är ett fritt initiativ som erbjuder kurser, inspiration och samverkan för aktörer som vill tänka nytt och engagera sig för tillit och medmänsklighet lokalt och nationellt. Tillitsverket genomför under 2016 tillitsdagar på olika platser i landet och som redskap använder vi forskning, kunskap och upplevelser av samverkan, kreativitet, lek och skapande.
Tillitsverket drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.