Back to All Events

TILLITSDAG ÅRE

Välkommen till TILLITSDAG ÅRE
Om vägen till tillit för hållbar utveckling i Åre kommun.

Under de senaste åren har både välbefinnandet och framtidstron ökat bland de som bor och verkar i Åre kommun. Tillsammans bygger lokala organisationer, kommunala aktörer och näringsliv en positiv samhällsutveckling för hela Åreregionen. Exemplen på goda initiativ och samarbeten är många. Och under 2015 välkomnades nyanlända av en aktiv och flexibel samhällsstruktur och människor med förmåga att engagera sig med både hjärta och handling.

Det är många i Åreregionen som vittnat om behovet av att bra måste bli bättre och att nytänkande, mod, skapande och TILLIT är nycklar för framtiden. Tillsammans bygger vi vår förmåga att vara i förändring för att kunna möta de utmaningar vi står inför. Inom alltifrån skola, omsorg, näringsliv och långsiktig social hållbarhet. Hur skapar vi det bästa samhället för barn och unga och vuxna att forma tilliten till sig själva och till sin förmåga att samverka med andra för en positiv framtid?

Den 15:e april bjuder Åre Kommun och Tillitsverket in dig tillsammans med aktörer inom kommun, näringsliv och civilsamhälle till en Tillitsdag som utforskar tillitsskapande i praktiken. Oavsett om du är chef, anställd, föreningsaktiv, företagsledare eller är allmänt intresserad så är du välkommen att delta.

Genom panelsamtal, föreläsningar, workshops och initiativbyggande leder Tillitsverket dagen med målet att:
★ Kunskapa om hur kreativitet, skapande och lekfullhet bygger tillit.
★ Utforska hur vi skapar hållbarhet i Åre kommun med tilliten som gemensamt mål för engagemang och arbete.
★ Fördjupa oss genom upplevelser och samtal i betydelsen av att vara nyskapande.
★ Samverka för långsiktigt tillitsbygge lokalt och regionalt.

När: 15 april 2016, kl 9.00-16.00
* Registrering från kl 8.30
* Filmvisning och mingel kl 16.00-17.30.
Var: Åre Gymnasiums Aula
Anmälan: Skicka anmälan till are@tillitsverket.se
Pris: 100 kronor per person, inklusive lunch och fika
Kontakt: Vid frågor eller önskemål kontakta Patrick Kratt, patrick@tillitsverket.se
Läs mer om Tillitsdagen & Tillitsverket på: www.tillitsverket.se och www.facebook.com/tillitsverket

Earlier Event: April 10
Naturlek & Äventyrsvandring
Later Event: April 22
FILMVISNING NAV