SKAPA LEKA LYSSNA

UPPLEVELSEUTSTÄLLNING, 3-7 dagar – mobil utställning på turné 
Tillitsverkets tre års fördjupning har sammanfattats i upplevelseutställningen ”Skapa, Leka, Lyssna – en hyllning till människans skaparkraft”. Här bjuds näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle in kring tillit och förändringskraft. I samband med utställningen arrangeras fortbildningsdagar, barn från kommunens förskolor och skolor bjuds in. Och framför allt bjuds allmänheten in till en stor familjedag i samband med utställningen. Utställningen har tidigare besökt bland annat; Artipelag Stockholm, Världskulturmuseet i Göteborg, Burlövs kommun, Lilla Edet och Järvsö. Läs mer om utställningen under Verksamheter och kontakta oss för samtal och offert.

TILLITSDAGAR

På uppdrag av kommunen eller organisationen bjuder Tillitsverket in lokala aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället till gränsöverskridande samtal, upplevelser och lärande kring tillit och samverkan som förändringskraft i människa och samhället. Tillitsdagarnas inspirerande bredd och djup i mötet mellan olika samhällsaktörer är ofta mycket uppskattat och kan fungera som en språngbräda för nya gränsöverskridande samverkansinitiativ lokalt och regionalt. Tillitsdagarna utvecklas i samverkan med de lokala arrangörerna och syftar till att inspirera och kapacitetsutveckla deltagande individer och organisationer. Ofta genomförs Tillitsdagar i samband med den mobila upplevelseutställningens besök på orten.
Om du vill att din kommun, organisation eller nätverk ska ta initiativ till att öka medvetenheten och bygga kapacitet för tilliten i samhället på din ort eller i ditt sammanhang, kontakta oss för samtal och offert.

 

 

 

 

 

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Vad behöver ni för att stärka er förändringskraft? Söker ni nya arbetssätt för de komplexa utmaningar som ni möter dagligen? Vill ni ta del av verktyg för att öka tillit, delaktighet och en medveten hållbarhet? Vill ni initiera en kultur av skapande kreativitet med inspirerande lekfullhet? Tillitsverket är flitigt anlitade för workshops, ledarskap- och fortbildningsdagar. Vi skräddarsyr upplägg med olika teman utifrån intressen, kontext och behov. Varje uppdrag läggs upp för att passa gruppen och kan bestå av ett kunskapande inspirationsupplevelse, en endagsworkshop eller en längre upplevelsebaserad process med återkommande tillfällen för långsiktigt hållbar förändring. Kontakta oss för samtal och offert.

Tillitsverket samverkar och arbetar med både fristående aktörer, organisationer, arbetslag, nätverk och projekt. Fokus kan vara på alltifrån hur vi bygger tillit och samverkan mellan människor till hur vi vågar vara gränsöverskridande och söka det nya. Vi skräddarsyr upplägg med olika teman utifrån intressen, kontext och behov. Varje arrangemang läggs upp för att passa gruppen och kan bestå av ett medvetansdegörande inspirationsevent, endags-workshops eller en längre process med återkommande tillfällen för långsiktig utveckling. 

Ofta anlitade för workshopsteman bland myndigheter, kommuner, samordningsförbund, civilsamhälles-organisationer, företag, konferenser och evenemang:

- Att göra tillit och tillitsbaserad styrning till verklig tillgång i organisationen.

- Hur bygger vi tillit? I Tillitstjärnan kan du spåra din egen tillit och utveckla din relation till samverkan och medskapande tillsammans med andra.

- Samverkan – Hur skapar vi det nya tillsammans?

- Mänsklig hållbarhet – nya sätt att skapa en positiv framtid

- Lek och skapande som nycklar för att våga tänka, känna och göra nytt

Exempel på uppdrag, sammanhang och kunder
Tekniska museet
Artipelag
Örebro universitet - kommunikation och samverkan

Malmö stad - förskoleförvaltningen
Sveriges Kommuner och Landsting
ISU - Institutet för hållbar stadsutveckling

FINSAM - Samordningsförbund
Malmö Social Innovation Summit
Åre Sustainability Summit
Studio Atrium Ljungberg
Kulturkonferens SKL
Värmdö Bibliotek
Nyköpings kommun
Upphandlingsmyndigheten

skapande skola

Inom ramen för Skapande skola erbjuder vi bland annat:

ÄventyrsLek i Naturen

Dagens barn förväntas vara den första generationen i historien som har kortare livslängd än sina föräldrar. En orsak är inaktivitet - vi lever våra liv alltmer stillasittande och inomhus.

Tillitsverket vill ändra denna trend och bjuder därför ut skolklasser till ÄventyrsLek i Naturen. Det blir spännande drama och äventyr som handlar om att gå samman, samarbeta och tillsammans övervinna det onda. Barnen får använda sin kreativitet, inlevelseförmåga och sitt mod!  Det är ett teambuildande äventyr som visar att TILLSAMMANS ÄR VI STARKA. En perfekt uppstart på läsåret.

Virvlande sagoäventyr med barn och unga med funkotionsnedsättnig.

Virvlande sagoäventyr med barn och unga med funkotionsnedsättnig.

 

ÄventyrsDans

 Med inspiration från sagor och berättelser ger vi oss ut på ett spännande dansäventyr. ÄventyrsDans är en pedagogisk metod som på ett lekfullt och inspirerande sätt lockar till rörelse och kreativitet.

Vi arbetar med improvisationsövningar som utvecklar närvaro i nuet, skaparförmåga, samarbete och lyhördhet inför sig själv och andra.  I båda koncepten ingår en workshop för lärare och pedagoger med lek, övningar, föredrag och samtal om leken och skapandets betydelse för barns utveckling och välmående. Workshopen erbjuder lärarna inspiration och redskap att arbeta vidare med klassen. Vi anpassar gärna upplägget efter kursplanen och aktuellt tema i undervisningen. Det kan tex vara en ÄventyrsLek med vikingatema eller en ÄventyrDans om gudar och hjältar i grekisk mytologi. ÄventyrsLek och ÄventyrsDans lämpar sig också mycket bra för särskolor.

Kontakta Stina Balkfors för mer information.
stina@tillitsverket.se