change3.jpg
change3.jpg

TILLIT LEK SKAPANDE SAMVERKAN


SCROLL DOWN

TILLIT LEK SKAPANDE SAMVERKAN


 

Tillitsverket
är ett fritt initiativ som vill inspirera till och
öka medvetenheten kring tillitens och lekens betydelse
för medmänskligheten i samhället och världen.
Kunskap om och erfarenhet av
skapande, lek och samverkan är verktyg.

 

New Page


New Page