arte.jpg
P1015678.JPG
IMG_1953.JPG
arte.jpg

TILLIT LEK SKAPANDE SAMVERKAN


SCROLL DOWN

TILLIT LEK SKAPANDE SAMVERKAN


 

Tillitsverket är ett fritt initiativ som vill inspirera till och öka medvetenheten kring tillitens betydelse för medmänskligheten i samhället och världen. Kunskap om och erfarenhet av skapande, kreativitet och samverkan är verktygen.

 
P1015678.JPG

Tillit


"Tillit för mig är en inre inställning, som påverkas och påverkar allt. I tillit finns essensen av medmänsklighet. Det är något som uppstår i mig och mellan mig och andra. En personlig färskvara som stärks ur erfarenheter. Som en flytväst över oroliga situationer, som en språngbräda till det okända.
Icketillit stänger. Tillit är att ge möjligheter en äkta chans."

 

 

Tillit


"Tillit för mig är en inre inställning, som påverkas och påverkar allt. I tillit finns essensen av medmänsklighet. Det är något som uppstår i mig och mellan mig och andra. En personlig färskvara som stärks ur erfarenheter. Som en flytväst över oroliga situationer, som en språngbräda till det okända.
Icketillit stänger. Tillit är att ge möjligheter en äkta chans."

 

 

Vår verksamhet är bred och intentionen stor. Vi vill skapa en folkrörelse för tillit som väg till medmänsklighet med lek, skapande och samverkan som verktyg. Det gör vi genom fyra verksamhetsben.

LEKVERKSAMHET

LEK OCH SKAPANDE FÖR BARN OCH VUXNA TILLSAMMANS

 

MEDVETENHET

WORKSHOPS OCH ÖVNINGAR KRING TILLIT, LEK, SKAPANDE OCH SAMVERKAN

TRÄDGÅRDEN

LÄROPLATS FÖR KROPP OCH SJÄL I SAMVERKAN MED NATUREN

HÖNAN&ÄGGET

ETT SOCIALT VEDUGNSBAKERI FÖR TANKAR OCH ARBETE

 

 

IMG_1953.JPG

SAMVERKAN


"Jag är fylld av förundran över insikten om hur lite nytt jag vågar prova och hur mycket jag tycker om kontroll.

Vilka saker kan komma fram om jag vågar vara mer lekfull och tycka om att jag inte vet allt"

SAMVERKAN


"Jag är fylld av förundran över insikten om hur lite nytt jag vågar prova och hur mycket jag tycker om kontroll.

Vilka saker kan komma fram om jag vågar vara mer lekfull och tycka om att jag inte vet allt"

#mänsklighållbarhet2018


#mänsklighållbarhet2018