LEKENS FÖRTROLLADE VÄRLD - LEK FÖR HELA FAMILJEN

Den fria leken är full av skapande aktivitet – stundtals larmande högljudd och stundtals lyssnande, viskande Tillitsverket bjuder in till olika kreativa lekformer genom sago-teaterlek, bygglek och balansgång..
SAGOLEK – vi lyssnar och berättar sagor, virvlar iväg i ett magiskt sagoäventyr.
TEATERLEK – med hjälp av teatergarderoben leker vi tillsammans. Blir det en charad eller färgsprakande parad?
BYGGLEK – med gemensamma krafter, med hammare och spik bygger vi något lekfullt. I balans och äventyrsbanan prövas och övas modet att vilja och våga.

Delar av aktiviteterna sker utomhus, ta därför med kläder efter väder.
Ett samarrangemang mellan Värmdö kommun/Kultur och fritidsenheten och Tillitsverket. Tillitsverket arbetar med att inspirera fler till att tro på och vilja satsa på lek och kreativitet, skapande och samverkan som positiv samhällsutveckling. Utgångspunkten är att skapa fördjupning, insikter och upplevelser tillsammans med vuxna och barn i alla åldrar.

Lördagen den 23/9 11-14.30 och Söndagen den 24/9 11-14.30
Kostnad: 30 kr/barn, 70 kr/vuxen
Passar för barn från 4 år

Måla, Artipelag

Vi skapar genom att målande blanda och våra egna färger uppstår Vi undersöker nyanser och lever oss in mot färgerna och hur de förvandlas. Med inlevelse och icke föreställande skapande målar vi enskilt och tillsammans. Att ägna sig enbart åt färg är ett sätt att pröva och känna av sin inlevelse. En stund att slippa formerna som annars finns överallt runt oss dagligen.

Tillitsverket in sin verksamhet på Artipelag. Varje tillfälle har ett tema inom lek och skapande, utifrån olika infallsvinklar. Varje datum erbjuds två pass: ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Var: Studion, Artipelag
Tider: Pass ett kl 11.30–14.00. Pass två kl 14.00–16.30.
Biljett köpes här: http://www.ticketmaster.se/event/476231

Mer info: https://artipelag.se/aktiviteter/tillitsverket/

Rekommenderad ålder 4-12 år.