FAMILJEHELG PÅ ARTIPELAG

FAMILJEHELG PÅ ARTIPELAG

Artipelag (map)

En helg fylld av lekar, sagor och skapande äventyr för hela familjen när Tillitsverkets upplevelseutställning LEKA, SKAPA, LYSSNA gästar Artipelag. Utställningen bjuder in till upplevelser om den lekande, skapande människan. Insikter för tanken, känslan och kroppen, för barn och vuxna tillsammans. Och för vuxna att än mer förstå lekens och skapandets betydelse för människan.

Under helgen kommer fem olika upplevelsehus finnas representerade inne i Artipelag Artbox.

TILLITSSHUSET
Här samlas Tillitsverkets arbete. Vi visar fram inspiration, forskning, insikter, upplevelser och berättar om möjliga aktiviteter som filmvisning om lek, lekledarfördjupning, kickoffs. TILLITSSTJÄRNAN, vår workshop för spåra begreppet tillit, är knutet till Tillitshuset.

LEKHUSET
Forskning och egen erfarenhet visar att leken är det bästa elementet för barn att utvecklas och må bra genom. Även upp i åldrarna ger lekfullhet och ett lekfullt sinne en möjlighet till att hitta okonventionella lösningar. Detta visar vi fram i lekhuset.

TEATERLEKHUSET
Att förändras och fantisera är viktigt för ett socialt skapande tänkande, hos såväl vuxen som barn. Våga stå för att vilja visa sig. Utklädsel och lek blir till härliga happenings och framträdanden.

SKAPANDEHUSET
Detta är ”konstnärlighetens – och provapå det skapande elementets” hus. Här finns möjlighet att känna kontakt med sitt kreativa sinne, som verkligen är en tillgång i en föränderlig värld. Genom färg och form eller genom att göra collage övervinna det vita pappret. Eller skriva dikter och reminders på ”klotterplanket”.

Här erbjuds också STORYTELLING, som ger upplevelser av att skapande eller lyssnande ta del av språkets, ordens uttryck.

UNGDOMSHUSET
Ungdom är framtid.  Fokus ligger på att känna igen och uppleva, vad det betyder att vara ungdom. Denna tid har alltid stor betydelse för framtiden. Drömmarnas tid. Sorgernas tid. Tankarnas och känslornas tid. Arbetet med hur trånga strukturer påverkar möjligheter om en möjlig framtid. Svart och vitt: Alla möjligheter och nattsvart omöjlighet.  HÖNAN OCH ÄGGET, det sociala vedugnsprojektet som värnar möjligheter genom samvaro och bakning är knutit till detta hus.

När: 4-5 nov kl 11.00-16.30

Mer info: https://artipelag.se/aktiviteter/tillitsverket/

Tillitsdag om förändringskraft i människa och samhälle

Tillitsdag om förändringskraft i människa och samhälle

En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför?

Hur skapar vi förutsättningar att samverka för positiv samhällsutveckling? Hur kan varje människas skapandeförmåga bli verktyg i det arbetet?

Tillitsverket bjuder in till en eftermiddag för personer från näringsliv, oentlig sektor och civilsamhälle att tillsammans utforska när och hur förändring kan uppstå för den enskilda
individen och i samverkan med andra.

När: 6 november 13.00 - 16.30
Var: Artipelag, Värmdö
Anmälan: Senast 30 oktober till Stina Balkfors
stina@tillitsverket.se
Kostnad: 500 kr inkl. fika i Artipelags restaurant
Frågor: stina@tillitsverket.se

Varmt välkomna!

Upplevelseutställningen SKAPA, LEKA, LYSSNA – en
hyllning till människans skaparkraft vill samla och
vidare inspirera er att tro på och vilja satsa på lek,
kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling.

Under höstlovet, 4-6 november kommer Tillitsverket
till Artipelag och bjuder in till lek, skapande under
helgens två familjedagar med efterföljande Tillitsdag.

I Tillitsverkets upplevelseutställning
SKAPA LEKA LYSSNA blandas upplevelser, skapande
övningar och fördjupande samtal kring samverkan
och viljan att lämna det vi redan kan och känner till
för att skapa nytt tillsammans.