DEN LEKANDE MÄNNISKAN - EN FILM OM LEK OCH TILLIT

Tillitsverket genomför under våren visningar runt om i Sverige av filmen ”Den lekande människan”. Dokumentären är en inspirationsfilm om lekens betydelse gjord av Tommy Gärdh/Visionary Film Stockholm.  Den är 30 minuter lång och innehåller bl.a. intervju med barnläkaren och författare Lars H Gustafsson. Se trailer här bredvid.

Filmvisningen efterföljs av föreläsning och samtal kring den livsavgörande betydelsen av lek och skapande för att bygga tillit och positiv hållbar utveckling. Arrangemangen ser olika ut beroende på sammanhang och skräddarsys efter intresse och möjligheter. Tillsammans hittar vi det upplägg som passar er för att få inspiration och fördjupning om den fria lekens förvandlande kraft.

Kontakta Patrick Kratt, patrick@tillitsverket.se för samtal om följande alternativa upplägg och hur förutsättningarna ser ut för att ”Den lekande människan” kan komma till din stad.

Tack till alla barn och vuxna som varit med och lekt och tack till Arvsfonden som möjliggjort filmen.

 

 

Möjliga upplägg för visning och efterföljande samtal

Creative morning/After work                           ca 1,5 timme

Detta arrangemang påbörjas med en introduktion om Tillitsverkets verksamhet och perspektiv kring tillit, lek och skapande. Filmvisningen efterföljs av fördjupning genom reflektion och samtal. Creative morning passar sammanhang där många kan samlas för att inspireras av leken och både som förälder och i arbetslivet öka kunskap och utrymme för fri lek och skapande. Arrangemanget kan med fördel hållas på morgonen eller kvällen för att möjliggöra för så många som möjligt att delta.

 

Fördjupande halvdag                                        ca 3 timmar

Halvdagen börjar med inspirationsföreläsning om tillit, lek och skapande. Därefter visas filmen ”Den lekande människan” med efterföljande samtal och reflektion. Deltagarna har sedan möjlighet att kunskapa genom upplevelser och samtal i workshopformat, enligt nedan. Halvdagsarrangemanget passar både specifika grupper som medarbetare och chefer på en arbetsplats och ortens samlade pedagoger, eller en mer öppen inbjudan till alla i kommunen som har intresse av att både i samtal och upplevelse fördjupa sig i barn, unga och vuxnas lek, skapande och tillit.

 

Tillitsdag                                                            ca 7 timmar

Tillitsverkets Tillitsdagar gör det möjligt att förvandla halvdagens upplevelser och kunskapande om lek, skapande och tillit till konkreta framtidsvisioner och handlingar. Under eftermiddagen utforskar deltagarna hur vi tillsammans kan samverka för att öka utrymmet för tillit, lek och skapande på arbetsplatsen, orten eller kommunen. En Tillitsdag kan samla deltagare från kommunen, näringslivet, organisationer och civilsamhället för att bygga nätverk och gemensamma initiativ för tillit, lek och skapande. Tillitsdagar har även visat sig passa arbetsplatser som en kreativ utvecklingsdag för hela personalen som stärker tilliten, ger positiv skaparkraft och nytänkande. 

 

Kontakt för information om filmvisning:       Patrick Kratt        patrick@tillitsverket.se

Det är väldigt mycket vi inte kan göra så mycket åt. Men det finns saker vi faktiskt alla kan göra något åt. Och det är att börja från början. Börja med barnen. Börja med livet som det gestaltar sig från allra första början.
— Lars H Gustavsson