Back to All Events

Tillitsdag på Artipelag

Tillitsdag

– en hyllning till människans skaparkraft

Tillit är en nyckel för social hållbar utveckling. Under tre år har Tillitsverket skapat utgångspunkter för fördjupning, insikter och upplevelser tillsam- mans med pedagoger, myndigheter, ensamkommande flyktingbarn, företagare, föräldrar, dropouts, forskare, tjänstemän, vuxna och barn i alla åldrar.

Upplevelseutställningen SKAPA, LEKA, LYSSNA - en hyllning till människans skaparkraft vill samla och vidare inspirera fler att tro på och vilja satsa på lek, kreativitet, skapande och samverkan för positiv sam- hällsutveckling. Utställningen har premiär på Artipelag och i samband med den har vi glädjen att bjuda in till två fördjupningspass.

9.00 – 12.30 TILLIT OCH SKAPANDE SAMVERKAN – nycklar för hållbar utveckling
Hur ökar vi vår förmåga att vara i förändring för att kunna möta de utmaningar vi står inför? Hur kan vi skapa organisationer som bygger på tillit, skapande och gränsöverskridande samverkan? Vi samlar personer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för en för- middag av tillitsskapande i praktiken genom inspiration, workshops och fördjupande samtal.

13.00 – 16.30 LEK OCH SKAPANDE
– två livsnödvändigheter

Hjärnforskare och pedagogikprofessorer verkar överens: lek och skapande är nödvändigt för att en människa ska må bra och utvecklas. Trots det krymper utrymmet för lek och skapande till förmån för mer mätbara och kon- sumerande aktiviteter. Eftermiddagen är till för dig som jobbar med barn och unga. Tillsammans utforskar vi lekens och skapandets betydelse för barn, unga och vuxna genom upplevelser, övningar och fördjupande samtal.

När: 14 okt kl 9.00 – 12.30 och kl 13.00 – 16.30 Var: Artboxen, Artipelag, Värmdö

Anmälan: artipelag@tillitsverket.se
Kostnad för ett pass: 295 kr inkl. lunch och kaffe, macka (fm)/kaka (em) 
För frågor: stina@tillitsverket.se

 

Earlier Event: October 12
FILMVISNING Stockholm
Later Event: October 15
Familjehelg på Artipelag