På Ingarö finns en speciell trädgård, samskapad på en omöjlig plats. Trädgården är en verkstad, en läroplats för samverkan med naturen på ett positivt sätt. Vi lär oss lyssna på naturen och förstå hur den arbetar, så vi kan samarbeta med den. Trädgården är en levande tavla. Ett område där jag kan få och ge näring till alla mina drömmar men kanske än mer mina förhoppningar.
Hur gör jag? Kopierar och reproducerar? Tuktar, rensar och kontrollerar? Odlar och skördar? Låter mig inspireras och med varsam hand skapar? Förundras över mångfalden och hittar skönheten i det oväntade?

Trädgården är en plats för Läkande trädgård och Må-bra-dagar med fokus på mindfullness och inre växande, för samtal, lek och för kunskapande om naturens kraft och möjlighet och ett andrum att hämta kraft ur.

I Kalendariet hittar du kommande aktiviteter.

Kontakta Christina.h@tillitsverket.se och Mattias@tillitsverket.se för mer information.