Tilde Björfors möter Eva Bojner Horwitz, medicine doktor och kulturhälsoforskare vid Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska institutet. Med tillit som den röda tråden, handlar samtalet om kroppen som kunskapsingång, den livsviktiga leken och skapandets roll för en människas hälsa. Och om hur en konstupplevelse som barn kan påverka ett helt liv.