LIVSKUNSKAP MÖTER FORSKNING

Alla verkar överens om att TILLIT är viktigt för individen och samhället. Tillit leder till effektivitet, ökad ekonomisk tillväxt, bättre psykisk och fysisk hälsa, högre utbildningsnivåer, ett bärkraftigt samhälle. Icketillit bryter ner. Ändå talas det väldigt lite om hur vi bygger upp och bevarar tillit som förmåga och tillgång. Det finns två vägar som ger ökad tillit. Den ena är genom erfarenheter i livet. Man råkar ut för och går igenom en svårighet och bär erfarenheten i sitt liv. De människor som gått den vägen bär en djup tillit i sig. Den andra vägen är genom medvetenhet. Medvetna val att välja att våga ha tillit. Det är den vägen som Tillitsverket intresserar sig för att utveckla och ge erfarenheter av. För att skapa långsiktig förändring behöver vi sprida och fördjupa kunskap om tillit som förmåga och kapital, och om lekens, kreativitetens och skapandets kraft som tillitsbyggare. TILLITSLABBET har ett gränsöverskridande uppdrag att både fördjupa och tillgängliggöra kunskap på ett allmänmänskligt plan, på sätt som kan väcka människors engagemang att vilja agera för ett bättre mer tillitsfullt samhälle. Vi utforskar nya sätt att gestalta, skapa plats och rum för upplevelse och kunskapande om tillit. 

I labbet går vi in med tre grundfrågor: Hur fördjupar vi kunskapen? Hur gör vi den tillgänglig? Och hur skapar man en rörelse? 

 

Tillitsverkets mobila upplevelserum och kunskapsutställning Tillitsstjärnan turnerar runt till konferenser och arbetsplatser och används i kurser och workshops. Här får deltagarna möjlighet att utforska hur tillitens många dimensioner hör samman och vilken betydelse tillit har för både människan och världen.

WORKSHOPS

Tillitsverkets olika workshops och kurser skiljer sig beroende på målgrupper och kontext. Ett axplock av workshopsteman är:

Tillit - en färskvara. I TIllitstjärnan kan du spåra din egen tillit och utveckla din relation till samverkan och medskapande.
Samverkan – att skapa det nya tillsammans
Leka – att låta fantasin flöda
Skapa - att sträcka ut handen. Tillsammans utforskar vi hur
göra-lära-skapa hänger ihop.
Fredliga rebeller - att ta unga i utanförskap i anspråk
Gränsöverskridande - Att våga det nya

CHANGE - förändringsdag för mänsklig hållbarhet

EN HALVDAG MED TILLITSVERKETS FILM OCH WORKSHOPS
FÅ NYA INFALLSVINKLAR PÅ HÅLLBARHET
- DET NYA BÖRJAR NÄR VI, DU OCH JAG GÖR NYTT
LYFT MEDVETENHET, TILLIT OCH SKAPANDE - FÖRMÅGOR SOM HJÄLPER OSS TILL FÖRÄNDRING
Genom skapande övningar, upplevelser och samtal fördjupar vi oss i tillit och samverkan och hur vi kan skapa förändringskraft för en mänsklig hållbar utveckling. Mer info om filmen CHANGE här.

Välkommen att kontakta Kajsa Balkfors för information och bokning: kajsa@tillitsverket.se

DEN LEKANDE MÄNNISKAN

Tillsammans med dokumentärfilmaren Tommy Gärdh och produktionsbolaget Visionary Films har Tillitsverket producerat en dokumentärfilm om lek och tillit. Det är inte en fakta- eller upplysningsfilm utan en poetisk inspirationsfilm om lekens kraft och människans inneboende skapande kraft. Här hittar du mer information om filmen DEN LEKANDE MÄNNISKAN.

 

 

KUNSKAPSPORTALEN/TILLIT.NU

TILLIT,NU är en digital samlingsplats för kunskap, erfarenheter, forskning och inspiration kring frågor som rör tillit, lek, skapande och kreativitet. Vår förhoppning är att Tillit.nu ska vara en resursbas för alla som verkar för positiv samhällsutveckling.

Du kan bli medskapare genom att registrera dig som användare! Tanken är nämligen att Tillit.nu ska växa organiskt genom att den samskapas av användare som samlar och delar innehåll.

TILLIT.NU is a community that gathers knowledge, wisdom and real-life experience on play and trust. The mission is to become the world’s largest user-generated ecosystem of people connecting the dots between play and trust and sharing knowledge around the topics.

MIDDAGAR
För att få nya infallsvinklar och fördjupa Tillitslabbets kunskapande arbete arrangeras middagar med gränsöverskridande möten och samtal kring hur vi bygger tillit och ökar utrymmet för människans skaparkraft och gränsöverskridande förmåga. Ibland är de enklaste greppen de bästa och nya möten runt ett middagsbord kan föda många nya idéer och samarbeten som gör skillnad. Bland gästerna har varit chefredaktören för Holone, Marie Ryd, Walter Osika och Eva Bojner Horwitz, båda forskare på Centrum för Social Hållbarhet Karolinska Institutet, uppfinnaren Håkan Lans och författaren Karl-Erik Edris.
Vem tycker du vi borde bjuda in? Tipsa patrick@tillitsverket.se