TILLITSDAGAR

På Tillitsdagar samlas ortens aktörer, forskare, konstnärer, eldsjälar och intresserad allmänhet till gränsöverskridande samtal och lärande kring tillit, lek och skapande som förutsättningar för positiv hållbar samhällsutveckling. Upplägget utvecklas i samverkan med de lokala arrangörerna och syftar till att väcka nyfikenhet och fördjupad kunskap genom panelsamtal, workshops, möten och upplevelser.

Första Tillitsdagen arrangerades i Nacka 2014 och 2016 är målet att arrangera Tillitsdagar på flera platser i landet. Först i tur under våren ser ut att bli Åre, Malmö, Nyköping och Stockholm. Och fler platser och orter har visat intresse att samverka kring tillit och arrangera tillitsdagar. Om du vill att din kommun, organisation eller nätverk ska ta initiativ till att öka medvetenheten och bygga kapacitet för tilliten i samhället på din ort eller i ditt sammanhang, kontakta Stina Balkfors för mer information: stina@tillitsverket.se.

 

 

 

 

WORKSHOPS

Tillitsverket samverkar och arbetar med både fristående aktörer, organisationer, arbetslag, nätverk och projekt. Fokus kan vara på alltifrån hur vi bygger tillit och samverkan mellan människor till hur vi vågar vara gränsöverskridande och söka det nya. Vi skräddarsyr upplägg med olika teman utifrån intressen, kontext och behov. Varje arrangemang läggs upp för att passa gruppen och kan bestå av ett medvetansdegörande inspirationsevent, endags-workshops eller en längre process med återkommande tillfällen för långsiktig utveckling. 

Workshopsteman kan vara
Tillit - en färskvara. I Tillitstjärnan kan du spåra din egen tillit och utveckla din relation till samverkan och medskapande.
Gränsöverskridande - Att våga det nya
Samverkan – att skapa det nya tillsammans
Leka – att låta fantasin ­öda
Skapa - att sträcka ut handen. Tillsammans utforskar vi hur
göra-lära-skapa hänger ihop.
Om fredliga rebeller - att ta unga i utanförskap i anspråk.
Gränsöverskridande - Att våga det nya

Exempel på uppdrag, sammanhang och kunder 2015:
Malmö Social Innovation Summit 2015
Åre Sustainability Summit
Studio Atrium Ljungberg
Kulturkonferens SKL
Värmdö Bibliotek
Nyköpings kommun
Upphandlingsmyndigheten

skapande skola

Inom ramen för Skapande skola erbjuder vi bland annat:

ÄventyrsLek i Naturen

Dagens barn förväntas vara den första generationen i historien som har kortare livslängd än sina föräldrar. En orsak är inaktivitet - vi lever våra liv alltmer stillasittande och inomhus.

Tillitsverket vill ändra denna trend och bjuder därför ut skolklasser till ÄventyrsLek i Naturen. Det blir spännande drama och äventyr som handlar om att gå samman, samarbeta och tillsammans övervinna det onda. Barnen får använda sin kreativitet, inlevelseförmåga och sitt mod!  Det är ett teambuildande äventyr som visar att TILLSAMMANS ÄR VI STARKA. En perfekt uppstart på läsåret.

Virvlande sagoäventyr med barn och unga med funkotionsnedsättnig.

Virvlande sagoäventyr med barn och unga med funkotionsnedsättnig.

 

ÄventyrsDans

 Med inspiration från sagor och berättelser ger vi oss ut på ett spännande dansäventyr. ÄventyrsDans är en pedagogisk metod som på ett lekfullt och inspirerande sätt lockar till rörelse och kreativitet.

Vi arbetar med improvisationsövningar som utvecklar närvaro i nuet, skaparförmåga, samarbete och lyhördhet inför sig själv och andra.  I båda koncepten ingår en workshop för lärare och pedagoger med lek, övningar, föredrag och samtal om leken och skapandets betydelse för barns utveckling och välmående. Workshopen erbjuder lärarna inspiration och redskap att arbeta vidare med klassen. Vi anpassar gärna upplägget efter kursplanen och aktuellt tema i undervisningen. Det kan tex vara en ÄventyrsLek med vikingatema eller en ÄventyrDans om gudar och hjältar i grekisk mytologi. ÄventyrsLek och ÄventyrsDans lämpar sig också mycket bra för särskolor.

Kontakta Stina Balkfors för mer information.
stina@tillitsverket.se