TILLITSVERKET är ett fritt initiativ startat av människor som tror på betydelsen av att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och gränsöverskridande för att bygga ett mer tillitsfullt och hållbart samhälle.

·       TILLITSVERKET finns för att stärka tilliten i samhället och bidra till en positiv hållbar utveckling

·       TILLITSVERKET lyfter fram gränsöverskridande kunskaper om tilliten som fenomen och skapar utrymme för barn, unga och vuxna att bygga tillit genom lek och skapande verksamhet.

·       TILLITSVERKET samlar, utvecklar och sprider metoder för hur fri lek och skapande kan bli livskunskapande erfarenheter som bär.

·       TILLITSVERKET arbetar för att höja medvetenheten bland privatpersoner, offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället om den livsavgörande betydelsen av tillit och skapande.

·       TILLITSVERKET erbjuder kurser, workshops, organisationsutveckling och temadagar för att medvetandegöra och stärka tillit och kreativitet.

TILLITSVERKET har stöd från Allmänna arvsfonden och växer genom samverkan med aktörer runt om i landet med målet att skapa Tillitsverksfilialer på olika platser i Sverige.