TILLITSVERKET är ett fritt initiativ startat av människor som tror på betydelsen av att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och gränsöverskridande för att bygga ett mer tillitsfullt och hållbart samhälle.

TILLITSVERKET vill sätta folk i rörelse i en rörelse för livet och det nya som föds i varje ögonblick. Alla får vara med oavsett kön, religion, om du är, trött eller pigg, snabb eller långsam tyst eller pratglad, gammal eller ung.

TILLITSVERKET har leken, skapandet och kunskapandet som våra redskap.

TILLITSVERKET berör, berikar, förmedlar, utvecklar, fördjupar, påverkar.

TILLITSVERKET vill ”tillits-verkande” förändra världen genom att förändra värderingar och inställningar till positivitet.

TILLITSVERKET vill förena, inte separera.

TILLITSVERKET vill ge plats åt människan, det mänskliga, det medmänskliga. Skapa platser och sammanhang för att få kraft, näring och inspiration av de mänskliga värdena

TILLITSVERKET skapar mötesplatser, i ett sammanhang av människor som värnar det medmänskliga, ger tillfällen för barn, unga och vuxna att leka, måla, dansa, baka och skapa med händerna.