TILLITSVERKETS MEDIA

EN BOK OM TILLITSVERKET

Under Tillitsverkets första höst samskapade vi En bok om Tillitsverket som del av en intensiv kunskapande process kring tillit, lek och skapande. Samtidigt som utforskandet ständigt fortsätter och fördjupas ger boken en inblick i många av de spår, insikter, förhoppningar och budskap som tillsammans
bildar Tillitsverket.

FILM
I samarbete med produktionsbolaget Visionary Films och filmaren Tommy Gärdh har vi producerat en film om lek och tillit.
DEN LEKANDE MÄNNISKAN är en inspirationsfilm om leken och skapandets bärande kraft för mänsklighetens utveckling. Du hittar mer information om filmen HÄR.

 

TRAILER till filmen DEN LEKANDE MÄNNISKAN

 

FILM om TILLITSVERKETS SKAPARLÄGER sommaren 2016