FRI LEK är ett sätt att ständigt leta efter nya lösningar. Att våga sig utanför invanda mönster och föreställningar för att med fantasins hjälp utforska sin kreativitet, empati, möjlighetstänk, samarbetsförmåga och TILLIT. I den fria leken finns inga givna rätt och fel. Vi måste hela tiden märka av det som sker i oss själva och i vår relation till andra. Därför skapar Tillitsverket utrymme för barn och vuxna att uppleva lekens förvandlande kraft och möjligheter.

LEKLÄGER

Ett dagläger fyllt av lek, kreativitet och äventyr där glädje, skaparkraft och samarbete kan växa sig starka. Leka, bygga, sjunga, bada, upptäcka och skapa tillsammans i magisk skärgårdsmiljö. Äventyrslek i Skogen uppbyggd kring att samarbete och att godhet besegrar det onda, att hitta sitt mod och inre styrka, att välja det goda i livet.

Teaterlek i Staden där Kungliga Teatern väntar med sin storslagna teatergarderob och scen.

 

NATURLEK/Äventyrsvandring

Dagens barn förväntas vara den första generationen i historien som har kortare livslängd än sina föräldrar. En orsak är inaktivitet – vi lever våra liv alltmer stillasittande och inomhus. Tillitsverket vill ändra denna trend och vill inspirera till LEK OCH SPÄNNANDE DAGAR I NATUREN. Vår NATURLEK OCH ÄVENTYRSVANDRING vänder sig till äventyrslystna barn som fyllt 6 år. Eftersom det är en vandring av det mer strapatsrika slaget får föräldrar och småsyskon lämnas hemma. Dagen leds av engagerade natur- och äventyrslekande pedagoger med lång erfarenhet. Håll utkik i kalendariet för kommande äventyr eller kontakta Christina.h@tillitsverket.se om du som pedagog/skola är intresserad av att samarrangera lekäventyr. 

SKAPANDE SKOLA

Inom ramen för Skapande skola erbjuder vi ÄventyrsLek i Naturen och ÄventyrsDans, pedagogiska metoder som på ett lekfullt och inspirerande sätt lockar till rörelse och kreativitet.
Under SAMVERKAN finns mer om möjliga Skapande skola projekt. 

LEKDAGAR inspirerar vuxna och barn att leka tillsammans

Den fria leken ger barn och vuxna möjlighet att öva och pröva tillit, samarbete, inlevelse, fantasi och problemlösning. Lekdagarna kan läggas upp på olika sätt beroende på målgrupp och sammanhang och bjuder en blandning av äventyrslek i skogen, kojbygge, teaterlek, slottslek, danslek och sagoberättande. Lekledare instruerar och inspirerar till en dag fylld av upplevelser.

Kommande lekaktiviteter hittar du i kalendern.

växa tillsammans

Att leka, skapa och uppleva tillsammans är en möjlighet för barn och vuxna att bygga tillit till varandra.

Det finns stort behov av att öka utrymmet för föräldrar och barn att samtala, leka, skapa och umgås konstruktivt tillsammans. Men för att vara med i leken som vuxen på ett positivt sätt krävs en medvetenhet och upplevelser kring vad det innebär. Det kan vara svårt som vuxen att bryta sig ur redan satta mönster för hur man är med sitt barn.

Därför erbjuder vi konceptet Växa Tillsammans för att skapa möjligheter för vuxna att (åter)lära sig att leka – både på egen hand och tillsammans med sina barn/ungdomar. Den fria leken låter barn hitta sin egen kraft, sin egen förmåga att skapa sammanhang, lära känna sig själva och känna gemenskap och delaktighet.

Genom övningar och samtal, i lek och skapande, utforskar vi tillsammans vad det innebär att vara människa och det mellanmänskliga samspelet. Vår skapande förmåga är utgångspunkt.

Växa Tillsammans är en familjekurs för föräldrar och barn – om Tillit, leken och konsten att vara människa. Kursen består av fem tvådagars workshops där varje tillfälle innebär att föräldrarna deltar själva första dagen då teori och praktik blandas. Den andra dagen möts föräldrar och barn för att tillsammans praktiskt prova olika sätt att leka.

Kontakta Lisa@tillitsverket.se för mer information.

Lattemamma Lattepappa 2.0

Att bli förälder är en stor omställning. Som förälder går man in i en helt ny fas i livet och in i en roll som man vet mycket lite om och inte har någon praktisk erfarenhet av. Tillitsverket vill med Lattemamma/Lattepappa 2.0 stärka nyblivna föräldrars tillit. Vi träffas och samtalar om föräldraskapet och om hur vi kan möta barnets behov och hitta till det nya i samspel med barnet.

se kalendariet för mer info eller kontakta lotten@tillitsverket.se
 

Kontakta Lisa Freudendahl Björfors för mer information.
Lisa@tillitsverket.se