• Radisson Blu Royal Park Hotel (map)
  • Stockholm Frösundaviks allé
  • Solna, Stockholms län, 169 70
  • Sweden

CHANGE - om förändring för en mänskligt hållbar framtid

Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela vårt sätt att tänka och arbeta för en bättre värld.

Filmen CHANGE kommer ur inspiration från Tillitsverkets erfarenheter och kunskapande kring mänskliga värden som tillit, skapande och samverkan i hållbart förändringsarbete. Den vill inspirera till nya ännu inte tänkta tankar och till att känna vikten av den mänskliga aspekten i hållbarhet.

Välkomna på visning och samtal om tankar på vad som kan leda till handling i stort och smått.

Det är också ett tillfälle för dig att få en introduktion till Tillitsverkets utställning Skapa Leka Lyssna och våra nya lokaler i Frösunda vik/Royal Park hotel.