Med våra händer skapar vi nytt. 
Med gemensamma krafter, med hammare och spik bygger vi ett lekfullt, kreativt skapande verk. Barn och vuxna använder sin kraft, sin vilja, sitt tålamod och bygger tillsammans. 

När: Lörd 9/9 kl 10.30 – 14.30
Var: Utanför Gula byggningen i Gustavsbergs hamn
Kostnad: 30 kr per person inklusive material