VÅR MISSION:

MÄNSKLIG

HÅLLBARHET

Tillitsverket
är ett fritt initiativ som vill inspirera till och
öka medvetenheten kring tillitens och lekens betydelse
för medmänskligheten i samhället och världen.
Kunskap om och erfarenhet av
skapande, lek och samverkan är verktyg.